RESIDENTAL IN STRZELCE OPOLSKIE

We were invited to design a single-family house by a friend's architect. It is no coincidence that we focus
on archvisuals in our work, because we are architects ourselves. This allows us to see and understand
the intricacies of the project but also to provide solutions when needed. The idea of the project was the
relation of the wonderful greenery surrounding the plot with the house and somehow inviting it inside.
This was achieved by making the atrium and using natural materials. Cooperation: Praktyka Architektury
Adam Koniewicz.

Zostaliśmy zaproszeni do zaprojektowania domu jednorodzinnego przez zaprzyjaźnionego architekta.
Nieprzypadkowo skupiamy się w naszej pracy na wizualizacjach architektury, ponieważ sami jesteśmy
architektami. Pozwala nam to dostrzec i zrozumieć zawiłości projektu ale i też podsunąć rozwiązania w
razie potrzeby. Ideą projektu była relacja wspaniałej zieleni otaczającej działkę z domem i poniekąd zaproszenie jej do wewnątrz.

Udało się to osiągnąć poprzez wykonanie atrium i zastosowanie naturalnych
materiałów.

Współpraca : Praktyka Architektury Adam Koniewicz.


Client: Private
Category:  Interior
Year: 2020